Ny sag udfordrer ledelsen i Liberal Alliances Ungdom

Politiet efterforsker seksuelle krænkelser i Liberal Alliances Ungdom

Rubrik i Information lørdag d. 23.02.2019

Sådan lyder overskriften på forsiden af Information lørdag, dagen hvor Liberal Alliances Ungdom holder landsmøde.

https://www.facebook.com/dagbladetinformation/posts/10158109673697646
Informations opslag på Facebook fredag aften

I grove træk går historien ud på, at en række piger i alderen 14-20 år lørdag vil offentliggøre en række vidneudsagn på Liberal Alliances Ungdoms landsmøde. Vidneudsagnene drejer sig om voldtægt, seksuelle overgreb og -krænkelser, som pigerne har oplevet i LAU-regi. I en række af tilfældelde er episoderne begået af ledende medlemmer af ungdomspartiet. Det er den tidligere formand Rasmus Brygger, som har taget sagen op og opfordret pigerne til at stå frem med sagen for LAUs landsmøde samt anmelde sagerne til Politiet. Det sker efter, at pigerne ikke har følt, at Liberal Alliances Ungdoms ledelse har taget sagen alvorligt nok.

Formand blev ekskluderet i 2017

Det er ikke første gang, at Liberal Alliances Ungdoms ledelse er i modvind. Det samme skete i 2017, hvor daværende formand, Stefan Roy Frederiksen, og forretningsudvalgsmedlem Mathias Werhsdorf blev suspenderet og ekskluderet på baggrund af en anklage om, at de ulovligt havde tiltvunget sig adgang til LAU medlemmers sociale-medier, mens at Mathias Werhsdorf kæreste, Amanda Meiner-Madsen blev konstituteret som formand.

https://juniornyt.dk/politik/lau-formand-suspenderet-oejeblikkelig-virkning/
Som politisk journalist og nyhedsredaktør på JuniorMedia News stod jeg i 2017 i spidsen for dækningen af suspenderingen af Stefan Roy Frederiksen og Mathias Werhsdorf.

Stefan Roy Frederiksen tog dengang sit ansvar i sagen på sig – omend han mente, at suspenderingen var urretfærdig og udtryk for et personligt vendetta imod ham. Tilbage stod dog stadig en kritik af et forretningsudvalg, som ikke i tide havde sat en stopper for misbrug af LAU-medlemmers SOME-profiler. Helt absurd blev det, da Stefan Roy Frederiksen i et interview med mig skød tilbage på den daværende gruppe af forretningsudvalgsmedlemmer med en anklage om, at de i længere tid havde været mindst lige så meget vidne til episoderne.

JuniorMedia News’ TimeToTalk interview med Stefan Roy Frederiksen

Hvorvidt der er hold i beskyldningerne, finder vi aldrig ud af. Jeg tog dengang en journalistisk-set forkert beslutning om at lade Stefan Roy Frederiksen komme til orde i et solo-interview uden at indhente en kommentar fra den på daværende formand Søren Nielsen, som også havde deltaget i det forretningsudvalgsmøde, hvor ekskluderingen af Stefan Roy Frederiksen blev besluttet.

Kan, kan ikke?

Tilbage til historien fra Information. Nuværende formand for Liberal Alliances Ungdom Carl Andersen – som også var medlem af Forretningsudvalget da sagen fra 2017 rullede – fortæller i Information, at han er rystet over de mange historier om voldtægt, seksuelt misbrug og -krænkelser. Til Information fortæller han, at han og ledelsen havde kendskab til én af sagerne, men ifølge materiale, som Information er i besiddelse af, skulle der angiveligt fremgå af et mødereferat, at landsformanden har kendskab til flere end den ene.

»Det fremgår af bestyrelsesmateriale, som Information har set et billede af, at landsformanden har fået flere henvendelser fra unge piger vedrørende en af mændene. Her fremgår det blandt andet, at pigerne ikke har ønsket at deltage i begivenheder og fester på grund af manden, og at Carl Andersen ville tage en snak med ham.«

Informations artikel

»Det tager jeg kraftigt afstand fra. Vi har som sagt været bekendt med det føromtalte overgreb, og så har vi fået en anden henvendelse om, at den samme person har skrevet upassende beskeder til en pige. Men vi har ikke fået lov til at se beskederne. Når der i referatet står ’henvendelser’, handler det egentlig bare om snak og fornemmelser, ikke konkrete klager«

Carl Andersen i Informations artikel.

Uagtet hvor mange anmeldelser Carl Andersen har modtaget står det tilbage, at de unge kvinder ikke føler, at ledelsen har taget sagerne alvorligt nok.

»Nu sidder jeg den dag i dag med ar på sjælen, mens gerningsmanden bare er steget i graderne i LAU. Der var ingen konsekvenser for ham, mens mit liv bliver aldrig det samme igen.«

Anonymt vidnesbyrd fra Informations artikel.

En del af episoderne er angiveligt begået af det samme medlem, men hvorfor er de – eller i det mindste det ene medlem – så ikke blevet ekskluderet af ungdomspartiet?

Carl Andersen forholder sig således til kritikken;

»Vi behandlede sagen og tog den meget seriøst. Men vi er kun en ungdomsorganisation. Vi er ikke en politienhed, der kan lave efterforskning. Så derfor opfordrede vi pigen til at gå til politiet, så der kunne skabes en sag, og så vi på den baggrund eventuelt kunne ekskludere manden. Men hun ønskede ikke at anmelde sagen til politiet,«

Carl Andersen i Informations artikel.

Citatet kan nemt opfattes sådan, at LAU ledelsen først ville kunne ekskludere det pågældende medlem, såfremt at der foreligger en politianklage imod den anklagede. Her bør det bare nævnes, at der ikke forelå en politianklage imod Stefan Roy Frederiksen og Mathias Werhsdorf, men at deres ekskludering fandt sted alligevel med udgangspunkt i foreningens vedtægter. Her står nemlig at;

»Forretningsudvalget kan med to tredjedeles flertal ekskludere et medlem af Liberal Alliances Ungdom med den øjeblikkelige virkning, at vedkommende ikke kan deltage i foreningens aktiviteter. Dette kan kun ske, såfremt medlemmet modarbejder foreningens interesser.«

Liberal Alliances Ungdoms vedtægter. §10 stk. 1.

Vi må altså forstå, at det er helt op til det til enhver tid siddende Forretningsudvalg at vurdere, hvad der kan defineres som at »modarbejde foreningens interesser«.

Det er vigtigt for mig at understrege, at jeg naturligvis ikke fremsætter en anklage om, at LAU-ledelsen eller Carl Andersen ikke tager dette alvorligt eller skulle være indblandet i det.

Det er blot interessant at konstatere, at forretningsudvalget ikke har valgt at følge dets egen præcedens fra 2017 om, at mistanke om lovbrud fører til ekskludering, da det skader ungdomspartiet ellers udemærkede image. En præcedens som Carl Andersen selv har været med til at oprette.

Opdatering – lørdag formiddag

Lørdag formiddag får man hurtigt den opfattelse, at LAUs landsledelse har opfordret medlemmerne til ikke at udtale sig om sagen til fx de journalister, som er mødt op uden for landsmødet. Kun meget få Tweets på LAUs officielle landsmøde hashtag, #laulm19, omhandler sagen, ligesom dette tweet fortæller en del af historien.

Det samme skete desuden under sagen i 2017, da jeg – og andre journalister – forsøgte at indhente kommentarer til LAUs suspendering af den daværende landsformand og kampagneudvalgsformand.

Leave A Comment